สมาชิกล็อคอิน

ขั้นตอนการชำระเงิน
หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ( เสร็จสมบูรณ์ )
เลือกธนาคารใดก็ได้ดังต่อไปนี้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
 ไทยพาณิชย์ท่าพระจันทร์ธนาพัทธ์ บวรพจน์สิริ114-219907-0 ออมทรัพย์