รายการพระเครื่อง
 รหัสสินค้า :  69
 ชื่อสินค้าสินค้า :  ลูกแก้วมณีรัตนะ(ลูกแก้วสารพัดนึก)หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง(จันทราม)
 หมวดหมู่ :  เครื่องรางของขลัง ทั่วไป / เครื่องราง(ไม่ใช่เนื้อโลหะ)
 รายละเอียดสินค้า :  แก้วสารพัดนึก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
ลูกแก้วมณีรัตนะ(ลูกแก้วสารพัดนึก)หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง(จันทราม) ท่านเสกจากแก้วลูกยอดของพระมหาจักรพรรดิ์ ซึ่งมีผลดีทุกด้านสุดแล้วแต่ผู้ใช้จะอธิษฐาน และความมุ่งหมายของท่านก็มีว่า ต้องการให้เป็นนิมิตของกสิณ เป็นนิมิตกรรมฐาน แต่ว่าต้องใช้คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นคาถาภาวนา โดยอาจเริ่มภาวนาด้วย พุทโธ หรือ นะมะพะทะ ก่อนก็ได้ ถ้าทำได้การเงินจะไม่ฝืดเคือง (จับใจความจากหนังสือพ่อให้ ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
 ราคาสินค้า :  ราคา :โทรถาม
 สถานะสินค้า :