รายการพระเครื่อง
 รหัสสินค้า :  282
 ชื่อสินค้าสินค้า :  เหรียญหลวงพ่อยิด ที่ระลึกเปิดที่ว่าการอำเภอกุยบุรี พ.ศ. 2535
 หมวดหมู่ :  พระเครื่อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ / ล.พ.ยิด วัดหนองจอก
 รายละเอียดสินค้า :  เหรียญที่ระลึกเปิดที่ว่าการอำเภอกุยบุรี พ.ศ. 2535

เหรียญรุ่นนี้ นายอำเภอธวัธชัย สุวิมล (นายอำเภอกุยบุรีในสมัยนั้น) ได้ขออนุญาต หลวงพ่อยิด จัดสร้างเป็นการพิเศษ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ นำมาใช้ประโยชน์ในที่ว่าการอำเภอซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ยังขาดเครื่องใช้ต่างๆ อยู่มาก หลวงพ่อท่านได้มีเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างตามความประสงค์ เนื้อโลหะต่างๆ ในการจัดสร้างแบ่งเป็นดังนี้

เนื้อทองคำ แบ่งเป็น 3 ขนาด โดยชั่งตามนํ้าหนักทอง คือ 1 สลึง
50 สตางค์ และ 1 บาท โดยสร้างตามสั่งจอง มีประมาณการสั่งจองดังนี้
- ขนาดนํ้าหนัก 1 บาท จัดสร้างประมาณ 200 เหรียญ ตอกโค้ดและหมายเลขทุกเหรียญ
- ขนาดนํ้าหนัก 50 สตางค์ จัดสร้างประมาณ 200 เหรียญ ตอกโค้ดและหมายเลขทุกเหรียญ
- ขนาดนํ้าหนัก 1 สลึง จัดสร้างประมาณ 100 เหรียญ ตอกโค้ดและหมายเลขทุกเหรียญ
เนื้อเงินหน้ากากทองคำแจกเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จัดสร้างหลักสิบต้นๆตอกโค้ดและหมายเลขทุกเหรียญ
เนื้อเงิน จัดสร้างประมาณ 300 เหรียญ ตอกโค้ดด้านหลังเหรียญ บริเวณ ขาหน้าของสิงห์
เนื้อเงินทาทองเฉพาะองค์หลวงพ่อ สร้างแจกกรรมการและผู้จัดสร้าง ประมาณ 200 เหรียญ ตอกโค้ดด้านหลัง
เหรียญ บริเวณขาหน้าของสิงห์
เนื้อนวโลหะผิวไฟ จัดสร้างประมาณ 2,000เหรียญตอกโค้ดที่ด้านหลังเหรียญบริเวณขาหลังของสิงห์
เนื้อทองแดงรมดำ จัดสร้างประมาณ 8,000 เหรียญ ตอกโค้ดที่ด้านหลังเหรียญ บริเวณขาหลังของสิงห์

เหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมกันมากในพื้นที่ เพราะหลายท่านที่แขวนเหรียญรุ่นนี้แล้วต่างมีโชคกันทุกท่าน บางท่านได้รับตำแหน่งเพิ่มขึ้น หลายๆ ท่านมีโชคถูกลอตเตอรี่กันไปหลายงวด พ่อค้าแม่ค้าหลายท่านค้าขายดีกิจการรุ่งเรืองขึ้น เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์มากจริงๆ มีอดีตนักการเมืองท้องถิ่นท่านหนึ่งแขวนเหรียญเนื้อทองคำรุ่นนี้ตั้งแต่รับจากมือหลวงพ่อ อยู่ในคอเพียงเหรียญเดียวเท่านั้น ท่านบอกว่า “รอดตายมาหลายครั้ง และรํ่ารวยมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเหรียญเปิดอำเภอของหลวงพ่อยิดนี่ล่ะ” ขอบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับเหรียญรุ่นนี้
 ราคาสินค้า :  350 บาท
 สถานะสินค้า :