รายการพระเครื่อง
 รหัสสินค้า :  1800
 ชื่อสินค้าสินค้า :  เหรียญพระราชเขมาจารย์ อายุ 87 ปี หลังหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลม 2509
 หมวดหมู่ :  พระเครื่อง จ.ราชบุรี / พระเครื่องทั่วไป (เนื้อโลหะ)
 รายละเอียดสินค้า :  เหรียญพระราชเขมาจารย์ อายุ 87 ปี หลังหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลม จ.ราชบุรี ปี2509
 ราคาสินค้า :  400 บาท
 สถานะสินค้า :