รายการพระเครื่อง
 รหัสสินค้า :  2638
 ชื่อสินค้าสินค้า :  เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปี 2524 วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง ฯ จ.สกลนคร
 หมวดหมู่ :  พระเครื่อง จ.สกลนคร / ล.ป.มั่น ภูริทัติโต
 รายละเอียดสินค้า :  เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปี2524 วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง ฯ จ.สกลนครสร้างเป็น "ที่ระลึกสร้างพระวิหารพระนอนวัดประสิทธิไพศาล" อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 ราคาสินค้า :  450 บาท
 สถานะสินค้า :