รายการพระเครื่อง
 รหัสสินค้า :  2682
 ชื่อสินค้าสินค้า :  พระผงฤาษีคำปุ่นหลังพระแก้ว ตะกรุด หลวงปู่พรหมมา วัดสวนหินผานางคอย
 หมวดหมู่ :  พระเครื่อง จ.อุบลราชธานี / ล.ป.พรหมมา เขมจาโร
 รายละเอียดสินค้า :  พระผงฤาษีคำปุ่นหลังพระแก้ว ตะกรุด หลวงปู่พรหมมา วัดสวนหินผานางคอย จ.อุบลฯ รุ่นสร้างโบสถ์

พิมพ์พิเศษฝังเหรียญพระแก้วมรกตวิสุทธิพร (พรของผู้บริสุทธิ์) หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ สวยมากสร้างน้อย

เหรียญพระแก้วมรกตวิสุทธิพร (พรของผู้บริสุทธิ์) ปี 2535
พุทธลักษณะ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
(พระแก้วมรกต) ทรงเครื่องฤดูร้อน
ด้านหลังเรียบ ตอกโค้ดรูปดอกบัว ขนาดกว้าง 0.90 ซ.ม. สูง 1.30 ซ.ม.

จำนวนการสร้าง รวม 2,537 องค์ ประกอบด้วย
1.เนื้อเงิน 700 องค์
2.เนื้อนวโลหะ 1,337 องค์
3.เนื้อทองแดง 500 องค์

การดำเนินการสร้าง
พระวิสุทธิพรนี้สร้างขึ้นจากทองชนวนพระกริ่งพิธีสำคัญของสำนัก
วัดสุทัศน์เทพวรารามหลายวาระ ทองชนวนพระกริ่งที่มีชื่อเสียง
อีกหลายสำนัก และโลหะบริสุทธิ์ 9 ชนิด ตามตำราการสร้างพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ของสำนักวัดป่าแก้ว พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งแผ่นยันต์ของพระเถราจารย์เจ้า ทุกภาคทั่วประเทศ แล้วจึงสถาปนาขึ้นเป็นองค์พระ

การบรรจุอิทธิ-พุทธานุภาพ
พระวิสุทธิพรนี้ได้ผ่านการบรรจุอิทธิ-พุทธานุภาพ เป็นขั้นตอนดังนี้

พิธีมหาพุทธาภิเษก

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิธีพระนางพญา ส.ก.
2. วัดบวรนิเวศน์วิหาร พิธีพระกริ่งโภคทรัพย์
3. วัดบวรนิเวศน์วิหาร พิธีพระพุทธชินราช ญสส.
4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิธีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
5. วัดบวรนิเวศน์วิหาร พิธี 100 ปี ร.ร.วัดบวรนิเวศน์

การปลุกเสก และอธิษฐานจิตเดี่ยว
คณะผู้จัดสร้างได้นำพระวิสุทธิพรนี้ไปขอความเมตตาจาก
พระอริยะเจ้าที่บริบูรณ์ด้วยวิชชาและวิมุตติ เพื่อเจริญบริกรรม ภาวนาและอธิษฐานจิต บรรจุพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ และอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ดังต่อไปนี้

1. หลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ รวม 5 วาระ
2. พระราชนิโรธรังสี (เทศก์) วัดหินหมากเป้ง
3. หลวงปู่น้อย จิตตคุตโต วัดภูกำพร้า มุกดาหาร รวม 3 วาระ
4. พระครูจันทสมานคุณ (หล้า) วัดป่าตึง เชียงใหม่
5. พระญาณสิทธาจารย์ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ รวม 3 วาระ
(ในพิธีล็อกเก็ตพุทธาจาโร)
6. พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ) วัดอรัญญบรรพต หนองคาย
7. พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม
8. สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) วัดบวรนิเวศน์วิหาร รวม 4 วาระ
9. พระราชอุดมสังวร (ศรี) วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด รวม 2 วาระ
10. พระเทพสิงหบุราจารย์ (แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
11. หลวงปู่พรหมา เขมจาโร สำนักสงฆ์สวนหินแก้ว อุบลราชธานี
12. พระครูนิมมานการโสภณ (สร้อย) วัดมงคลคีรีเขต ตาก
13. พระครูปราสาทพรหมคุณ (หงษ์) วัดเพชรบุรี สุรินทร์
14. พระสุนทรธรรมากร (คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย นครพนม
15. พระนิมมานโกวิท (ทองดำ) วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ รวม 2 วาระ
16. พระธรรมวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส เลย
รวมทั้งสิ้น 16 องค์ โดยใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2535 -
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 โดยเรียงตามลำดับข้างต้น

พระสร้างน้อยผ่านการปลุกเสกมากมาย น่าบูชามากครับ
 ราคาสินค้า :  500 บาท
 สถานะสินค้า :