รายการพระเครื่อง
 รหัสสินค้า :  2754
 ชื่อสินค้าสินค้า :  พระชัยวัฒน์ยอดแก้ว วัดเกาะแก้วอรุณคาม พ.ศ.2545 เนื้อนวะ
 หมวดหมู่ :  พระเครื่อง กรุงเทพมหานคร / วัดสุทัศน์ฯ-วัดสระเกศ
 รายละเอียดสินค้า :  พระชัยวัฒน์ยอดแก้ว วัดเกาะแก้วอรุณคาม พ.ศ.2545
สร้างพร้อมพระกริ่งยอดแก้ว
รายนามพระภาวนาจารย์ 108 รูปจากทั่วประเทศ นั่งปรกอธิษฐานจิต
1. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุวรรณาราม กทม.
2. พระพุทธวรญาณ วัดประยุรวงศาวาส กทม.
3. พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
4. พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
5. พระเทพวิสุทธิเมธี (หลวงพ่อเที่ยง) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
6. พระเทพโมลี วัดราชผาติการาม กทม.
7. พระราชนันทาจารย์ (หลวงพ่อผล) วัดเวตวันธรรมาวาส กทม.
8. พระราชพิพัฒน์โกศล (หลวงพ่อเณร) วัดศรีสุดาราม กทม.
9. พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
10. พระราชประสิทธิวิมล (หลวงพ่อประจวบ) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
11. พระโสภณธรรมวงศ์ (หลวงพ่อทองสืบ) วัดอินทรวิหาร กทม.
12. พระญาณโพธิ วัดอัมพวัน กทม.
13. พระครูสุวรรณวัยวุฒิ (หลวงปู่ทอง) วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม.
14. พระครูนิพัทธ์ธรรมกิจ (หลวงพ่อแคล้ว) วัดบางขุนเทียนนอก กทม.
15. พระครูสังฆรักษ์หลุยส์ วัดลาดบัวขาว กทม.
16. ครูบาอินตา วัดมหาพฤฒาราม กทม.
17. หลวงพ่อสง่า วัดใหม่เจริญราษฏร์ กทม.
18. พระครูภัทรวิริยคุณ (หลวงพ่อถนอม) วัดสุทัศน์ กทม.
19. พระมหาประดิษฐ์ ถิรธมโม วัดสุทัศน์ กทม. เป็นต้น

.........ปลุกเสก ณ วัดเกาะแก้วอรุณคาม ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วันที่ เสาร์ที่13 กรกฏาคม พุทธศักราช 2545

........" พระชัยวัฒน์ยอดแก้ว" ( ขนาดมาตรฐาน) นำพิมพ์พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2482 มาปั้นแบบพิมพ์ขึ้นใหม่ เนื้อนวะ หล่อดินไทยแบบโบราณ ผสมชนวนก้นเบ้าพระกริ่งสมเด็จพระสังฆราชแพ ตอกโค้ดยันต์
 ราคาสินค้า :  1,200 บาท
 สถานะสินค้า :